หน้าหลัก

Thailand Retail, Food & Hospitality Services :

งานแสดงนานาชาติอันดับ 1 อุปกรณ์เครื่องใช้ อาหารและเครื่องดื่ม สำหรับโรงแรมและ ธุรกิจร้านอาหาร

งานแสดงสินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้อาหารและเครื่องดื่ม สำหรับ ธุรกิจร้านอาหารและโรงแรม ปีที่ 15 หรืองาน TRAFS 2021 ได้การยอมรับจากผู้ประกอบการด้านโรงแรมและ Food service ว่าเป็นเวทีสำคัญสำหรับให้ผู้นำเข้า/ผู้แทน จำหน่าย สินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้ วัตถุดิบร้านอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร Fine Dining ร้านกาแฟ เบเกอรี่และไอศกรีม และธุรกิจอาหารค้าปลีกทั้งที่มีและไม่มีเครือข่ายสาขา พบปะ/ สร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้าเดิม สร้างการรู้จักให้กับลูกค้าใหม่ และสร้างพันธมิตรทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ

งาน TRAFS 2021 คือศูนย์รวมสินค้าทุกประเภททั้งอาหารเครื่องดื่มและอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับธุรกิจร้านอาหาร โรงแรมและธุรกิจ Food service ทั้งระบบ อีกทั้งเป็นเวทีสำคัญในการขยายธุรกิจสู่กลุ่มประเทศ CLMV อีกด้วย

นอกจากเป็นเวทีสำคัญในการขยายธุรกิจแล้ว TRAFS 2021 ยังมีกิจกรรมการมากมายเพื่อดึงกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ การสาธิตการทำอาหาร กิจกรรม TRAFS & Taste, Workshop ฯลฯ และอื่นๆ อีกมากมาย

Product Highlight

Hospitality

Restaurant

SUBSCRIBE E-NEWSLETTER

TELL YOUR FRIEND

Trafs 2021

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือผู้เข้าชมงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

อ่านระเบียบร่วมงานเพื่อป้องกัน COVID-19