News

เทรนด์ใหม่ในธุรกิจอาหาร ยุค New Normal

การระบาดของโควิด-19 ทำให้องค์กรต่าง ๆ ต้องทุ่มเทความพยายามเพื่อรักษาเสถียรภาพในสภาพแวดล้อมใหม่และวางกลยุทธ์สำหรับความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตแบบใหม่ (new normal) ที่จะเกิดขึ้น

Spread the love

ห้างสรรพสินค้าในกรุงโซล

กรุงโซล ห้างสรรพสินค้าในกรุงโซล “Hyundai Department Store” โชว์ไอเดียเจ๋ง จัดงานแฟชั่นโชว์ที่ไม่มีแขกรับเชิญเป็นครั้งแรกในวงการ เพื่อช่วยเหลือแบรนด์แฟชั่นขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากผลพวงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

Spread the love

บริหารต้นทุนร้านอาหารตามแนวทาง 4 “ลด” เพื่อ “รอด”

ต้นทุนวัตถุดิบมีขึ้นมีลงแปรผันตามปัจจัยทั้งภายนอกและภายในอยู่เสมอต้นทุนวัตถุดิบโดยปกติจะอยู่ที่ 30-50% ของยอดขาย

Spread the love

เศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัว ท่านพร้อมแล้วหรือยัง?

ในรอบ 2–3 สัปดาห์ที่ผ่านมา เริ่มมีสัญญาณบวกบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจของไทย กำลังค่อยๆฟื้นตัวและคาดว่าจะเห็นชัดเจนในไตรมาสที่ 2 หรืออีก 2–3 เดือนข้างหน้า โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการ

Spread the love
1 2