ผู้ร่วมจัดแสดง

ทำไมต้องจัดแสดงสินค้าในงาน TRAFS 2021

 • ไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าของกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา, ลาว, เมียนมาร์และเวียดนาม) โอกาสดีในการหาตัวแทนจำหน่ายและกระจายสินค้า
 • TRAFS เป็นงานแสดงนานาชาติที่ดีและใหญ่ที่สุดของประเทศไทย งานเดียวที่รวมผู้แสดงอาหาร เครื่องดื่มและอุปกรณ์ของใช้สำหรับโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร  ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ Hospitality และ Food Service ทั้งระบบ
 • TRAFS มีจุดขายที่โดดเด่นกว่างานแสดงอื่นๆ มากมาย อาทิ Seminar, Hotel Management, HORECA Live Theater, TRAFS & Taste, Next Executive Chef Management Program, Business Matching   ฯลฯ
 • TRAFS เป็นเวทีสำหรับผู้แสดงอาหาร เครื่องดื่มและอุปกรณ์ของใช้สำหรับโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร  ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ Hospitality และ Food Service ทั้งระบบ ที่ต้องการมองหารักษาพันธมิตรทางการค้ารายเดิม และเพิ่มรายใหม่ๆ
 • TRAFS เป็นช่องทางที่ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นเวทีในการแสดงสินค้าใหม่ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ และเป็นที่รู้จัก

กลุ่มธุรกิจที่ควรร่วมงาน TRAFS 2021

 1. Hospitality
  • Hotel/Food Equipment and Supplies
  • Chilling and Freezing Equipment
  • Cleaning Equipment and Supplies
  • Laundry Equipment
  • Bakery Packaging
  • Tableware/Kitchen Utensils
  • Mattress and linens
  • Furniture in and outdoor
  • Vehicles/Golf carts
  • Amenity/Spa products
  • Uniforms
 2. Coffee, Bakery, Ice Cream & Tea
  • Coffee, Bakery and Ice Cream Equipment
  • Ingredients and Supplies
  • Coffee Beans/ Syrup/ Accessories
  • Bakery Packaging
 3. Food Products/Beverages
  • Meat and Poultry, Seafoods
  • Fine and Ready-to-Eat Food
  • Food Ingredients
  • Dairy Products/Cheese
  • Wine, Beer, Liquor
  • Halal Food

Media & MKT Plan

บริษัทฯ วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางโดยเน้นสื่อ Online เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ ตามรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

แผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย

 • เว็บไซต์และเว็บลิงค์กับพันธมิตรต่างๆ
 • ส่ง Buyer’s Guide ไปถึงกลุ่มเป้าหมายกว่า 80,000 รายชื่อ
 • E-Newsletters
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ (PRESS RELEASES) ความคืบหน้าของการจัดงานอย่างต่อเนื่อง
 • Facebook Fanpage www.facebook.com/TrafsExhibition/ จำนวนผู้ติดตามกว่า 70,000 คน
 • การซื้อโฆษณาผ่าน Facebook Network และ Google Ads Network
 • Social Media ที่เกี่ยวข้องจำนวน 20 ราย

แผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ

 • ลงโฆษณาในนิตยสารชั้นนำ
 • E-Brochures
 • เว็บไซต์และเว็บลิงค์กับพันธมิตรต่างๆ
 • E-Newsletters
 • ส่ง Buyer’s Guide  ไปถึงกลุ่มเป้าหมาย